Завдання та функції служби безпеки підприємства

Завдання та функції служби безпеки підприємстваСлужба безпеки – одна з найважливіших структурних одиниць будь-якого сучасного підприємства, що відповідає за забезпечення безпеки проведення виробничих і інших внутрішніх процесів від несанкціонованих посягань. Ознайомившись з нижчевикладеною інформацію, ви дізнаєтеся, чим займається служба безпеки підприємства і якими повноваженнями вона володіє.


Завдання та функції служби безпеки

Служба охорони займається наступними завданнями:

 • забезпеченням безпеки діяльності компанії;
 • організацією грамотних правових та інших взаємодій;
 • винятком ймовірності несанкціонованого доступу до інформації;
 • контролем дотримання правил доступу та допуску до предметів комерційної таємниці;
 • своєчасним виявленням і перекриттям каналів витоку інформації;
 • охороною будівель, приміщень, всілякого обладнання та іншої власності компанії.

Таким чином, служба охорони відповідає за забезпечення безпеки всередині компанії по всіх можливих напрямах діяльності.

Серед ключових функцій розглянутої служби слід виділити нижчеперелічені положення:

 • організація та забезпечення з подальшим контролем дотримання встановленого пропускного режиму;
 • контроль виконання робіт з питань організаційного та правового врегулювання;
 • участь у підготовці основоположних документів, тим чи іншим чином зачіпають питання безпеки;
 • вивчення всіляких комерційних, фінансових, виробничих та інших таємниць з метою їх подальшого захисту;
 • організація та контроль за проведенням службових розслідувань при виявленні факту будь-якого роду порушень;
 • організація та проведення регулярної підготовки співробітників за напрямками, що зачіпають питання комерційної таємниці, з метою забезпечення захисту секретів компанії;
 • ведення обліку сейфів та інших подібних сховищ;
 • підтримка контактів з правоохоронними органами та іншими підвідомчими структурами у разі появи такої необхідності.


Права, обов'язки і структурні одиниці служби безпеки

Служба безпеки відноситься до числа самостійних організаційних одиниць. Підпорядковується керівнику підприємства. На чолі служби - начальник, за сукупністю виконує функції зама керівника з безпеки.

До складу служби безпеки входять нижчеперелічені структурні одиниці:

 • відділи охорони і режиму;
 • спецвідділ, уповноважений займатися обробкою секретної документації;
 • інженерно-технічна група;
 • служба безпеки, що здійснює контроль зовнішньої діяльності компанії.

Служба охорони має право на:

 • вимога від працівників компанії, клієнтів і партнерів дотримання положень, які тим чи іншим чином зачіпають питання комерційної таємниці;
 • внесення пропозицій щодо всебічного поліпшенню заходів, спрямованих на захист комерційної таємниці.

Перелік обов'язків співробітників служби безпеки складається з наступних пунктів:

 • здійснення контролю за виконанням положень щодо дотримання комерційної таємниці;
 • підготовка доповідей для безпосереднього керівництва про наявні порушення у відношенні захисту комерційної таємниці та інших положень, здатних нашкодити компанії;
 • виключення можливості несанкціонованого доступу до комерційної таємниці та іншим матеріалам, що вимагає відповідного захисту.

Представники служби безпеки несуть особисту відповідальність за порушення комерційної таємниці і не використання своїх повноважень під час виконання прямих функціональних обов'язків.

Положення, які були розглянуті вище, можуть змінюватися, доповнюватися і скорочуватися залежно від особливостей діяльності конкретного підприємства та особливостей його внутрішньої політики.

Ответы на часто задаваемые вопросы:
Почему компания TopGuard - №1 в своей сфере?🤔
Наша фирма имеет 20 летний опыт и единственная негосударственная структура в Украине, профессионалам которой доверяют обеспечение безопасности первых лиц мировой политики. ✅
Какие услуги предоставляете? ✅
Перечень услуг компании по охране:
 • Объектов
 • Личной безопастности
 • Массовых мероприятий
 • Информации
А также: технические услуги, юридические услуги, аренда автомобилей с водителем.✅
Завдання та функції служби безпеки підприємства, как получить консультацию? ✅
Получить консультацию от специалистов возможно через:
 • онлайн-чат
 • форму обратной связи на сайте
 • e-mail - [email protected]
 • по телефонам: (050) 376-09-02, (044) 344-68-34✅