Інформаційні послуги

Забезпечення інформаційно - аналітичними матеріалами
- вивчення ділових партнерів, конкурентів:
збір інформації для ділових переговорів, виявлення некредитоспроможних або ненадійних ділових партнерів; оцінка рівня кредитного та інших ризиків при укладанні договорів;
- вивчення персоналу:
виявлення біографічних та інших даних, що характеризують особу;
отримання об'єктивних рекомендацій з попередніх місць роботи;
виявлення психологічних особливостей кандидата на роботу;
комплексна перевірка персоналу на лояльність і благонадійність.

1. Розробка організаційно - розпорядчої документації з захисту інформації

№ п/п Назва Опис
1 Концепція забезпечення безпеки інформації загальні принципи та підходи конкретної компанії до забезпечення безпеки інформації
2 Проект з інформаційної безпеки цілі та завдання побудови системи захисту інформації, види типових загроз інформаційній системі та способи їх запобігання
3 Положення про відділ захисту інформації завдання та функції відділу, відповідального за організацію та координацію робіт з комплексного захисту інформації, контроль та оцінку ефективності вжитих заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки організації.
4 методичні документи інструкції, регламенти, посадові інструкції, що містять серед інших питань правила роботи з електронною поштою, захищеного доступу в Інтернет, порядок вибору пароля.
5 Стандарти інформаційної безпеки додаток стандартів до основного комплекту організаційно - розпорядчої документації з захисту інформації.

2. Проведення інструментального аналізу захищеності інформаційної системи
Основні етапи

№ п/п Назва Опис
1 Аналіз поточного стану інформаційної системи підприємства аналіз працюючих сервісів та програм, перевірка наявності останніх версій програмного забезпечення та оновлень до нього.
2 Пошук вразливих місць сервісів та програм технічний аудит захищеності локальних мереж та персональних комп'ютерів.
3 Аналіз та класифікація можливих загроз після виявлення вразливих місць визначаються потенційні загрози інформаційній системі, проводиться їх класифікація.
4 Рекомендації для ліквідації загроз на основі отриманих результатів надаються рекомендації для вибору та оновлення програмного забезпечення, зміни правил розмежування доступу та встановлення додаткових засобів захисту інформації.


3. Підбір рішень для забезпечення інформаційної безпеки

№ п/п Назва Опис
1 Брандмауер для безпечного доступу до інформаційних ресурсів компанії та захисту від несанкціонованого доступу з мережі Інтернет.
2 Системи виявлення атак для виявлення підозрілої активності, спроб несанкціонованого доступу та оперативного реагування.
3 Засоби антивірусного захисту для захисту від вірусних атак при використанні відкритих мереж та від проникнення вірусів в локальну мережу з зовнішніх носіїв інформації.
4 Засоби моніторингу та фільтрації поштових повідомлень для вирішення проблем фільтрації масової розсилки рекламних повідомлень та витоку конфіденційної інформації.
5 Віртуальні приватні мережі (VPN) для захисту інформації у відкритих каналах зв'язку між мережею компанії і філіями або мобільними співробітниками.
6 Засоби зберігання та знищення конфіденційної інформації для захисту та екстреного знищення конфіденційної інформації, що зберігається або обробляється на персональних комп'ютерах та в локальній мережі.
7 Засоби захисту від несанкціонованого доступу для виключення неправомірного доступу до ресурсів комп'ютера та розмежування прав користувачів (із застосуванням біометричних та інших систем розпізнавання і можливістю інтеграції з системою контролю доступу в приміщення).
8 Системи резервного копіювання інформації для можливості відновлення інформації у разі її втрати від перепадів напруги, виходу з ладу носія інформації, стихійного лиха і т.ін.
9 Засоби централізованого управління і контролю захищеності для зручності налаштування, адміністрування та оперативного контролю всіх компонентів встановленої системи захисту інформації.


4. Впровадження систем захисту інформації
Проводиться встановлення та налаштування окремих засобів захисту інформації з можливістю об'єднання їх в єдину систему. По мірі розвитку інформаційної системи здійснюється модернізація системи захисту інформації, спрямована на відображення нових типів загроз.

Останні новини
Нам довіряють