Охранная компания ТопГард
Юридичні послуги
Послуги охорони
Юридичні послуги

Компанія «ТопГард» пропонує юридичні послуги з питань охорони.

1. Юридичний аудит (аналіз юридичного оформлення діяльності господарюючого суб'єкта):

 • аналіз установчих документів та документів, що оформляють рішення органів управління, локальних (внутрішньо корпоративних) нормативних актів;
 • аналіз порядку проведення загальних зборів учасників (акціонерів), засідань рад директорів;
 • аналіз договорів, що оформляють відносини з третіми особами, а також відносини всередині холдингів і груп компаній;
 • аналіз юридичного оформлення трудових відносин та документообігу;
 • аналіз механізмів управління;
 • перевірка правильності оформлення прав на рухоме і нерухоме майно;
 • аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості;
 • аналіз захищеності активів компанії;
 • рекомендації щодо усунення виявлених порушень, невідповідностей чинному законодавству і ризиків.

2. Юридичне обслуговування (разове та комплексний супровід діяльності господарюючого суб'єкта):

 • усне і письмове консультування з правових питань;
 • нормативно - правове забезпечення;
 • юридичний супровід будь-якого роду угод;
 • досудове врегулювання спорів.

3. Юридична допомога в складанні документів (підготовка, аналіз, поточне ведення юридичної документації):

 • повний пакет документів для реєстрації, реорганізації чи ліквідації юридичної особи будь-якої організаційно - правової форми з урахуванням специфіки його діяльності (Статут, Установчий договір, протоколи, рішення, тощо);
 • всі види комерційних договорів та супроводжуючі їх документи;
 • локальні нормативні акти, що регулюють трудові відносини (трудові та колективні договори, посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку, накази та інші внутрішні документи);
 • документи досудового і судового характеру в судах загальної юрисдикції та арбітражних судах (заяви, скарги, звернення, претензії, клопотання, мирові угоди тощо);
 • документи, що забезпечують збір відомостей і необхідної інформації про контрагентів, працівників та кандидатах на роботу (анкети, тести тощо);
 • документи, що містять заходи з охорони конфіденційності інформації, що становить комерційну таємницю (Положення про комерційну таємницю, Перелік основних відомостей конфіденційного характеру, Угоду або Договірне зобов'язання про нерозголошення службової та комерційної таємниці і т.п.);
 • документи для реєстрації прав на інтелектуальну власність (винаходи, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування тощо).

4. Представництво та захист інтересів фізичних та юридичних осіб:

 • представництво в усіх державних, муніципальних, приватних, комерційних і некомерційних, а також інших організаціях та установах на території України;
 • ведення справ у судах загальної юрисдикції та арбітражних судах у всіх судових інстанціях;
 • виконавче провадження.

5. Послуги у сфері державної реєстрації:

 • реєстрація прав на нерухоме майно та угод з ним;
 • реєстрація прав на інтелектуальну власність;
 • реєстрація підприємств.
Ответы на часто задаваемые вопросы:
Почему компания TopGuard - №1 в своей сфере?🤔
Наша фирма имеет 20 летний опыт и единственная негосударственная структура в Украине, профессионалам которой доверяют обеспечение безопасности первых лиц мировой политики. ✅
Какие услуги предоставляете? ✅
Перечень услуг компании по охране:
 • Объектов
 • Личной безопастности
 • Массовых мероприятий
 • Информации
А также: технические услуги, юридические услуги, аренда автомобилей с водителем.✅
Юридичні послуги, как получить консультацию? ✅
Получить консультацию от специалистов возможно через:
 • онлайн-чат
 • форму обратной связи на сайте
 • e-mail - [email protected]
 • по телефонам: (050) 376-09-02, (044) 344-68-34✅